Cele Fundacji

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa

W opublikowanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2021 rok, Polska uplasowała się dopiero na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem jest polepszenie tej pozycji, aby społeczeństwo korzystało z zalet cyfryzacji i było gotowe na dzień, kiedy korzystanie z technologii w codziennym życiu stanie się koniecznością.

Rozwój dyscypliny i kultury esportowej

E-sport mierzy się obecnie z takimi barierami jak brak pełnego zrozumienia realiów dyscypliny wśród społeczeństwa, w tym rodziców i nauczycieli zawodników, którzy mają wpływ na ich kariery. Ponadto niektóre grupy mają ograniczony dostęp do wydarzeń esportowych, np. osoby z niepełnosprawnościami. Celem Fundacji jest wsparcie w pokonywaniu barier oraz popularyzacji tej dziedziny.

Fundacja Gaming Bez Barier zamierza realizować powyższe cele organizując wydarzenia esportowe, dostarczając sprzęt cyfrowy osobom w potrzebie, badając temat wykluczenia cyfrowego oraz prowadząc szkolenia edukacyjne.